APEL DE SELECTIE 04/2020 – M8/6B

Apel de selectie PRELUNGIT M8/6B ses IV 2020 varianta simplificata

Apel de selectie PRELUNGIT M8/6B ses IV 2020 varianta detaliata 

.Apel de selectie PRELUNGIT M8/6B ses IV 2020 varianta simplificata

Apel de selectie PRELUNGIT M8/6B ses IV 2020 varianta detaliata

Formularul F2 -avizarea apelului de selectie

Apel de selectie M8-6B VARIANTA SIMPLIFICATA

Apel de selectie M8-6B ses IV 2020 varianta detaliata

Anexa 1.1 – Cerere de finantare 7.2 pentru GAL 18.12

Anexa 1.2 – Cerere de finantare 7.6 pentru GAL 18.12

Anexa 2 – Model-Studiu-de-Fezabilitate M8-6B-GAL-MVS

Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ M8-6B GAL-MVS

Anexa 4 – Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR M8-6B-GAL-MVS

Anexa 5 – Contract-de-Finantare

Anexa 7 – FIȘA MĂSURII M8

Anexa 8-Hotarare-Consiliu-Local-privind-implementare-proiect-M8-6B-GAL-MVS

Anexa 10 – Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor si regulamentul de solutionare a contestatiilor GAL-MVS 2014-2020

Anexa 11 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare M8-6B-GAL-MVS

Anexa 12- Fisa de evaluare generala

Anexa_13_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-2 (1)

GHIDUL SOLICITANTULUI M8-6B ses 4 -2020

Hotarare M8-6B

Calendar estimativ

 

Comments are closed.