APEL DE SELECTIE 01/2021 – M9/3A

Apel selectie prelungit M9/3A ses I 2021 – varianta simplificata

Apel selectie prelungit M9/3A ses I 2021 – varianta detaliata

Apel  selectie prelungit M9/3A ses I 2021 –  varianta simplificata

Apel selectie prelungit M9-3A ses I 2021 –  varianta detaliata

Apel selectie prelungit M9/3A ses I 2021 – varianta simplificata

Apel selectie prelungit M9/3A ses I 2021 varianta detaliata

Apel selectie M9/3A ses I 2021 – varianta simplificata

Apel selectie M9/3A ses I 2021 – varianta detaliata

Formularul F2- Avizare CDRJ – lansare apel de selectie

Hotarare aprobare GHID M9/3A sesiunea 01/2021

CALENDAR estimativ 2021

GHIDUL SOLICITANTULUI M9/3A ses 1 -2021

Anexa 1 – Cerere de Finantare pentru proiectele de investitii M9/3A

Anexa 1.1 – Cerere de Finantare pentru proiectele de servicii M9/3A

Anexa 2 – FISA MASURII M9/3A

Anexa 3 – Plan de marketing

Anexa 4 – Acord de cooperare constituire parteneriat

Anexa 5 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 6 – Listă-localități_HNV_RO

Anexa 7 – Fisa de verificare a conformitatii

Anexa 8 – Fisa de evaluare generala investitii

Anexa 9 – Procedura-de-evaluare-şi-selecţie-a-proiectelor-si-regulamentul-de-solutionare-a-contestatiilor-GAL-MVS-2014-2020

Anexa 10 – Fisa de evaluare generala a proiectelor de servicii

Anexa 11 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

Anexa 12 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

 

 

Comments are closed.