Apel de selectie 01/2017 – M3/2B

NOU Apel selectie varianta simplificata prelungit

NOU Apel selectie M3-2A varianta detaliata prelungit

NOU Hotarare prelungire apel de selectie M3/2B

GHIDUL SOLICITANTULUI M3/2B

Apel selectie M3/2B varianta simplificata

Apel selectie M3/2B varianta detaliata

Hotarare Consiliu Director

ANEXE ACTIVITATI – NON AGRICOLE

Anexa 1 – Cererea de finantare non-agricol

Anexa 2 – Model Plan de  Afaceri  M3/2B 

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 5 – FISA MASURII M3/2B

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile 19.04.2017

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10 – Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Anexa 11 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13 – Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor si regulamentul de solutionare a contestatiilor GAL-MVS 2014-2020

Anexa 14 – Procedura evaluare si selectie GAL-MVS – componenta comitet-extras SDL

Anexa_15_Fisa_de_verificare_a_conformitatii_proiectului

Anexa 16 – Fisa de eligibilitate a proiectului non-agricol

Anexa 17 – Fisa evaluare criterii selectie-si-metodologia de verificare non-agricol

Anexa 18 – Declaratie plati catre GAL

ANEXE ACTIVITATI – TANAR FERMIER

Anexa 1 – Cerere de Finantare – tineri fermieri

Anexa 2 – Plan de Afaceri M3/2B

Anexa 3 – Contract de finantare – tineri fermieri

Anexa 4 – Lista UAT din zonele montane

Anexa 5 – FISA MASURII M3/2B

Anexa 6.1 – Metodologie Studiu potential agricol site 2017 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa 6.2 – Potential productie vegetala

Anexa 6.3 – Potential productie zootehnica

Anexa 7 – LEGISLATIE

Anexa 8.1 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

Anexa 8.2 – Codul bunelor practici agricole

ANEXA 9 – OUG nr.3/2015 aprobare scheme plati 2015-2020

ANEXA 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol 

Anexa 11 – OMADR nr. 397/2003 pentru podgorii si centre viticole

Anexa 12 – ORDIN nr. 247/2012 pentru aprobarea listei DOC si IG

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone(indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – Lista UAT din zonele normale

ANEXA 16 – Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 17 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

Anexa 18 – Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor si regulamentul de solutionare a contestatiilor GAL-MVS 2014-2020

Anexa 19 – Procedura evaluare si selectie GAL-MVS – componenta comitet-extras SDL

Anexa 20 – Fisa de verificare a conformitatii si Metodologie verificare conformitate

Anexa 21 – Fisa de eligibilitate a proiectului tanar – fermier

Anexa 22 – Fisa de evaluare criterii selectie si metodologia de verificare tanar-fermier

Anexa 23 – Declaratie plati catre GAL

 

FISA MASURII M3/2B actualizata

Fisa Masurii M3/2B – Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul MVS

Comments are closed.