Apel de selectie 01/2017 – M4/2A

Apel selectie M4-2A varianta simplificata

Apel selectie M4-2A varianta detaliata

GHID final M4-2A

Anexa 1 – FISA-MASURII-M4-2A

Anexa_2_Cerere_finantare_M4-2A

Anexa_3_Planul_de_afaceri_2017

Anexa_4_Decizia_de_finantare

Anexa_5_Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie_2017

Anexa_6_areale_STP_6.3

Anexa_7_Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa_8_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie

Anexa_9_Metodologie Studiu potential_agricol_site 2017

Anexa_9.1_Potential productie vegetala

Anexa_9.2_Potential productie zootehnica

Anexa_10__Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ

Anexa_11_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_12_Lista_UAT_din_zonele_normale

Anexa_13_Lista_UAT_din_zonele_montane

Anexa_14_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa_15_Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor si regulamentul de solutionare a contestatiilor GAL-MVS 2014-2020

Anexa_16_Procedura evaluare si selectie GAL-MVS – componenta comitet-extras SDL

Anexa_17_Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare M4-2A GAL-MVS

Anexa_18_Fisa_evaluare_eligibilitate_si_metodologia_de_verificare

Anexa_19_Fisa_evaluare_criterii_selectie si metodologia de verificare M4-2A-GAL-MVS

Anexa_20_Fisa_de_verificare_pe_teren si meodologia de verificare

Anexa_21_Declaratie_plati_catre_GAL

Hotarare CD

Comments are closed.