Masura 312 (2007-2013)

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Având în vedere situaţia actuală e necesar un sprijin susţinut pentru promovarea activităţilor non-agricole, care să conducă la creşterea veniturilor populaţiei rurale, creare de locuri de muncă, diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban. Astfel, este necesara promovarea diversificării activităţilor prin asimilarea de noi competenţe antreprenoriale, dobândirea de noi abilităţi şi furnizarea de noi servicii pentru populaţia rurală. Aceşti factori vor contribui la creşterea economică şi implicit la schimbarea mentalităţii şi la creşterea standardului de viaţă în mediul rural, precum şi la stabilitatea echilibrului teritorial, social şi economic.

Obiective ale măsurii:

a)     obiective generale:

–    dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale;

b)     obiective specifice:

–    creşterea sprijinului financiar pentru stimularea spiritului antreprenorial şi diversificarea activităţii şi cresterea veniturilor;

–    crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;

–    creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi;

c)      obiective operaţionale:

–    crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în special de către tineri şi femei;

–     incurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;

–    reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

 

Criteriile de selecţie specifice măsurii 312 pentru această sesiune sunt criteriile prezentate în fişa măsurii – criterii specifice GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei.

Atenţie!!! Criteriile de selecţie din Ghid nu sunt valabile în cazul proiectelor depuse pe GAL.

Fisa masuri 312 actualizata 

<<Fisa masurii 41.312 aici>>

«Ghidul măsurii 312 aici»

Comments are closed.