Apel de selecție 01/2018 – M1/2A

NOU PRELUNGIRE Apel selectie M1/2A varianta simplificata

NOU PRELUNGIRE Apel selectie M1/2A varianta detaliata

NOU Hotarare CD prelungire M1/2A

GHIDUL SOLICITANTULUI M1-2A

Apel selectie M1-2A varianta simplificata

Apel selectie M1-2A varianta detaliata

HOTARARE CD

Anexa_1_Cerere de finantare GAL-MVS M1-2A

Anexa_2 _Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2.1_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2.2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3.1 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_3.2 – Lista UAT din zonele montane

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_5 _Metodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa_5.1_Potential productie vegetala

Anexa_5.2_Potential productie zootehnica

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa_8 _Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa_8.1_Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_10_FISA MASURII M1-2A

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_sM_4.1

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_13_Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_14_Procedura evaluare si selectie GAL-MVS – componenta comitet-extras SDL

Anexa_15_Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor si regulamentul de solutionare a contestatiilor GAL-MVS 2014-2020

Anexa_16_Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare M1-2A GAL-MVS

Anexa_17_E1- Fisa de evaluare M1-2A

Anexa_18_Declaratie_plati_catre_GAL

Anexa_19_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII (1)

Anexa_20_Declaratie privind obiectivele transversale

Comments are closed.