Masura 421 (2007-2013)

“Cooperare inter-regională și transnațională pentru promovarea teritoriului, schimburi culturale și dezvoltarea afacerilor”

În cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS, pe baza analizei diagnostic și analiza SWOT (care pune în evidență nevoia acută de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale – handicapați, bătrâni, copii etc)  și a consultărilor în atelierele de lucru de tip 01 – pe comune, tip 02 și tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate Cooperare inter-regională și transnațională” cu următoarea “ierarhie de obiective ale măsurii”: obiective generale >îmbunătățirea strategiei locale;> obiective specific >promovarea de proiecte de extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de dobândire a competenţelor şi îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi transnaţional;  >obiective operationale>  participarea GAL-MVS la proiecte de cooperare inter-regională și transnațională.

Concret, cooperarea propusa de GAL-MVS reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor obiective comune,  o modalitate de a extinde experiențele locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini inovația,pentru dobândire de competențe și îmbunătățirea lor.

Fisa masurii 421 actualizata 

 Ghidul Solicitantului masura 421

Fisa masurii 421

Comments are closed.