PREZENTAREA PROIECTULUI

În cadrul proiectului Acțiuni comune pentru promovarea TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR STRĂBUNE, respectiv GAL Microregiunea Valea Sâmbetei, GAL Mărginimea Sibiului, GAL Tatra Oltului, GAL Cişmeaua Căprioarelor si GAL Drumul Vechi Moldovenesc şi-au propus să promoveze obiceiurile si traditiile strabune din cele 5 teritorii prin activităţile:

 1. Schimburi de experienta in teritoriile GAL cu instruire profesionala.
 2. Realizarea unui catalog de promovare a tradiţiilor și obiceiurilor străbunebpentru cele 5 teritorii
 3. Organizarea unor festivaluri traditii si obiceiuri strabune in fiecare GAL 

Obiectivele proiectului de cooperare sunt:

 • Creșterea vizibilităţii obiceiurilor și a tradiţiilor locale specifice din cele cinci teritorii GAL;
 • Extinderea experienţei fiecărui GAL în vederea îmbunătăţirii acţiunilor de promovare a obiceiurilor și a tradiţiilor străbune locale;
 • Promovarea teritoriului prin evenimentele derulate în cadrul unor acțiunii comune în comunitățile celor 5 GAL uri.

Încadrarea proiectului de cooperare în strategia teritorială a GAL MVS

Valorificarea experienţei de cooperare va consta în îmbunătăţirea organizării evenimentelor, în adaptarea noilor metode întâlnite pentru valorificarea propriilor produse şi a promovării tradiţiilor locale.

Prin activităţile sale, proiectul de cooperare Acțiuni comune pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor străbune, contribuie la atingerea a 4 obiective din cele 6  ale Strategiei de Dezvoltare :

 • Consolidarea dezvoltarii Microregiunii Valea Sambetei in scopul transformarii acestui teritoriu intr-un pol de excelenta rurala.
 • Consolidarea capacitatii teritoriului GAL MVS prin sprijinirea unei economii diversificate in acord cu potentialul local si protejarea integritatii si calitatii capitalului natural si cultural a microregiunii, in scopul reducerii migratiei capitaluilui uman, in special a tinerilor, spre zone urbane sau alte tari.
 • Dezvoltarea parteneriatelor orizontale la nivelul administratiei publice in teritotiul GAL-MVS
 • Dezvoltarea de proiecte de cooperare care sa aiba in vedere mobilitatea oamenilor,a capitalului si a ideilor, cu scopul remedierii dezechilibrelor economice si sociale ale microregiunii

Activităţile :

 • Schimburi de experiență în teritoriile GAL cu instruire profesională.
 • Realizarea unui catalog de promovare a tradiţiilor și obiceiurilor străbune pentru cele 5 teritorii, prevăd acțiuni concrete ce se regăsesc în strategia de dezvoltarea a teritoriului prin atingerea obiectivului menționat: Consolidarea dezvoltării Microregiunii Valea Sâmbetei în scopul transformării acestui teritoriu într-un pol de excelență rurală.
 •  Organizarea unor festivaluri traditii si obiceiuri strabune in fiecare GAL prevăd acțiuni concrete ce se regăsesc în strategia de dezvoltarea a teritoriului prin atingerea obiectivului menționat: Dezvoltarea de proiecte de cooperare care sa aibă în vedere mobilitatea oamenilor,a capitalului și a ideiilor, cu scopul remedierii dezechilibrelor economice și sociale ale microregiunii.

Comments are closed.