Sub-masura 19.1 – Sprijin pregătitor

PREZENTAREA PROIECTULUI

Titlu proiect : SPRIJIN PREGĂTITOR ÎN VEDEREA ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ-MICROREGIUNEA VALEA SÂMBETEI

GAL Microregiunea Valea Sâmbetei şi-a redefinit teritoriul prin includerea orașului Victoria, pe lângă celelalte 10 comune existente (Drăguş, Viştea, Ucea, Voila, Cincu, Şoarş, Beclean, Lisa, Sâmbăta de Sus, Recea).

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL- Microregiunea Valea Sâmbetei reprezintă documentul strategic pentru întreg sistemul de planificare a teritoriului GAL-MVS.Prin natura sa, SDL este un document cu caracter director conţinând un set de măsuri teritoriale şi acţiuni strategice cu rol în modelarea spaţiului din teritoriul GAL-MVS, în scopul asigurării unor condiţii atractive de viaţă pentru populaţie şi susţinerii dezvoltării economice. În întocmirea strategiei de dezvoltare locală s-au implicat, în mod activ, toţi actorii locali din teritoriu, respectiv administraţii publice, mediul de afaceri şi societatea civilă, care au identificat nevoile şi oportunităţile de dezvoltare ale microregiunii. Strategia propune să se aibă în vedere valorizarea potenţialului teritorial, creşterea calităţii vieţii, protejarea patrimoniului natural şi cultural şi valorificarea identităţii teritoriale, asigurarea unui cadru de cooperare pe orizontală şi verticală, abordări inovative, astfel încât microregiunea să devină un ”pol de excelenţă rurală”.
Strategia propune dezvoltarea de proiecte de cooperare prin care să aibă în vedere mobilitatea oamenilor şi a ideilor, în vederea multiplicării bunelor practici întâlnite la nivel naţional şi european şi care vor contribui la atingerea obiectivelor din SDL. Obiectivul general al GAL-MVS constă în promovarea creşterii calităţii vieţii în teritoriul GAL prin favorizarea competitivităţii economiei rurale, dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului care să protejeze valorile locale şi să valorifice identitatea teritorială.
Creşterea capacităţii de colaborare a parteneriatului public-privat-civil din GAL MVS a fost necesară atât elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027, cât şi creării unei structuri instituţionale sustenabile, pe termen lung, care să aibă drept scop dezvoltarea economică, socială şi culturală a microregiunii, creşterea calităţii vieţii şi a gradului de absorbţie de fonduri europene.

Obiectivul proiectului :

Obiectivul general: creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală

Obiectivul specific :

OS1 – Creșterea capacității de colaborare a parteneriatului public-privat-civil din Microregiunea Valea Sâmbetei, necesar elalorării Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 prin crearea unei structuri instituționale sustenabile, pe termen lung, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a microregiunii si creșterii gradului de absorbție de fonduri europene;

OS2 – Sensibilizarea și implicarea activă a populației locale din teritoriul GAL Microregiunea Valea Sâmbetei în vederea încurajării acesteia de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală;

OS3 – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027, un document coerent care să contribuie la respectarea principiului dezvoltării durabile și are drept obiectiv identificarea și realizarea acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a calității vieții din GAL Microregiunea Valea Sâmbetei, prin crearea comunităților durabile capabile să gestioneze și să utilizeze eficient resursele disponibile și să valorifice potențialul social și de mediu, asigurând astfel prosperitatea, protejarea mediului și coeziunea socială.

Activități care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse:

Organizarea activităților de informare și dezbatere publică.
Organizarea de întâlniri ale partenerilor în teritoriul Grupului de Acţiune Locală-Microregiunea Valea Sâmbetei

Comments are closed.