Sub-masura 19.1 – Sprijin pregătitor

PREZENTAREA PROIECTULUI

Titlu proiect : SPRIJIN PREGĂTITOR ÎN VEDEREA ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ-MICROREGIUNEA VALEA SÂMBETEI

Obiectivul proiectului :

Obiectivul general: creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală

Obiectivul specific :

OS1 – Creșterea capacității de colaborare a parteneriatului public-privat-civil din Microregiunea Valea Sâmbetei, necesar elalorării Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 prin crearea unei structuri instituționale sustenabile, pe termen lung, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a microregiunii si creșterii gradului de absorbție de fonduri europene;

OS2 – Sensibilizarea și implicarea activă a populației locale din teritoriul GAL Microregiunea Valea Sâmbetei în vederea încurajării acesteia de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală;

OS3 – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027, un document coerent care să contribuie la respectarea principiului dezvoltării durabile și are drept obiectiv identificarea și realizarea acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a calității vieții din GAL Microregiunea Valea Sâmbetei, prin crearea comunităților durabile capabile să gestioneze și să utilizeze eficient resursele disponibile și să valorifice potențialul social și de mediu, asigurând astfel prosperitatea, protejarea mediului și coeziunea socială.

Activități care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse:

Organizarea activităților de informare și dezbatere publică.
Organizarea de întâlniri ale partenerilor în teritoriul Grupului de Acţiune Locală-Microregiunea Valea Sâmbetei

Comments are closed.