Masura 313 (2007-2013)

Dezvoltarea turismului rural şi agroturismului

Turismul rural, cu subcomponenta sa agroturismul un sub-sector cu potenţial deosebit de dezvoltare, reprezintă o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă din MVS, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor aparute în MVS, constituind şi o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale, mai aleas în zonele cu potenţial. Peisajul natural, (Munţii Făgăraş, râul Olt, zona colinară etc), oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activităţi inedite, participarea la diverse evenimente locale reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracţie.

Obiective ale măsurii:

a)     obiective generale:

–          dezvoltarea activităţilor turistice în MVS care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural MVS;

b)     obiective specifice:

–       crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru (tineri şi femei)

–       creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;

–       crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;

–       creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;

c)   obiective operationale:

–          cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică;

–          crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Criteriile de selecţie specifice măsurii 313 pentru această sesiune sunt criteriile prezentate în fişa măsurii – criterii specifice GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei.

Atenţie!!! Criteriile de selecţie din Ghid nu sunt valabile în cazul proiectelor depuse pe GAL.

Fisa masurii 313 actualizata

 «Fisa masurii 313 aici»

«Ghidul măsurii 313 aici»

Comments are closed.