PREZENTARE PROIECT

Titlul proiectului de cooperare:

”Acțiuni comune pentru promovarea potențialului turistic și a produselor tradiționale locale din teritoriile Mărginimea Sibiului, Țara Oltului și Valea Sâmbetei”

Descrierea obiectivelor proiectului:

  • Creșterea vizibilităţii potențial turistic și a produselor tradiţionale locale specifice din cele trei teritorii GAL;
  • Extinderea experienţei fiecărui GAL în vederea îmbunătăţirii acţiunilor de promovare a potențialului turistic și a produselor tradiționale locale;
  • Promovarea teritoriului prin evenimentele derulate in cadrul unor acțiunii comune

Activități care vor fi realizate în cadrul proiectului :

Activitatea 1 Crearea unui brand, logo pentru asociațiile, parteneriatele din fiecare teritoriu, cât și promovarea și marketingul pentru potențialul turistic și a produselor din GAL MS, GAL TO și GAL MVS.

A1.1 Crearea unui brand, logo pentru asociațiile, parteneriatele din fiecare teritoriu.

A1.2 Promovarea și marketingul pentru potențialul turistic și a produselor din GAL MS, GAL TO și GAL MVS.

Activitatea 2 Realizarea unor trasee tematice în fiecare teritoriu.

A 2.1- Realizare traseu turistic care cuprinde obiective turistice si naturale, biserici, monumente istorice, troițe, muzee și case tradiționale, case meștesugari, s.a.

A 2.1 Realizare traseu gastronomic

Activitatea 3   Realizarea a doua materiale de promovare, turistică și gastronomică, pentru cele trei teritorii

A3.1 Realizarea unui catalog de promovare turistică

A 3.2 Realizarea unei broșuri gastronomice

Activitatea 4 Organizarea unor evenimente de promovare

A4.1 Organizare manifestare artistică și târg de produse tradiționale

A4.2  ”Istorisiri de pe la noi” din cele trei teritorii GAL

Încadrarea proiectului de cooperare în strategia teritorială a GAL MVS

Activitatea Organizarea unor evenimente de promovare comune presupune participarea angajaţilor, a producătorilor locali, a membrilor ansamblurilor folclorice și artiștilor din teritoriul GAL la evenimente organizate în teritoriile celorlalţi doi parteneri, având posibilitatea să observe modul în care este organizat şi promovat un astfel de eveniment în celelalte două teritorii, alte metode de valorificare a produselor locale şi de promovare a tradiţiilor.

Astfel, valorificarea experienţei de cooperare va consta în îmbunătăţirea organizării evenimentelor, în adaptarea noilor metode întâlnite pentru valorificarea propriilor produse şi a promovării tradiţiilor locale.

Prin activităţile sale, proiectul de cooperare Acțiuni comune pentru promovarea potențialului turistic și a produselor tradiționale locale din teritoriile Mărginimea Sibiului, Țara Oltului și Valea Sâmbetei, contribuie la atingerea a 5 obiective din cele 6  ale Strategiei de Dezvoltare :

  • Consolidarea dezvoltării Microregiunii Valea Sâmbetei în scopul transformării acestui teritoriu într-un pol de excelentă rurală.
  • Consolidarea capacității teritoriului GAL MVS prin sprijinirea unei economii diversificate în acord cu potențialul local și protejarea integrității și calității capitalului natural și cultural a microregiunii, în scopul reducerii migrației capitalului uman, în special a tinerilor, spre zone urbane sau alte țări.
  • Dezvoltarea parteneriatelor orizontale la nivelul administrației publice în teritoriul GAL-MVS
  • Dezvoltarea de proiecte de cooperare care să aibă în vedere mobilitatea oamenilor, a capitalului și a ideilor, cu scopul remedierii dezechilibrelor economice și sociale ale microregiunii
  • Constituirea unui cluster rural în microregiunea Valea Sâmbetei, în prima etapa, care va deveni grup operațional.

Valoarea adăugată a proiectului la nivelul GAL MVS

Prin proiectul ”Acțiuni comune pentru promovarea potențialului turistic și a produselor tradiționale locale din teritoriile Mărginimea Sibiului, Țara Oltului și Valea Sâmbetei se vor realiza 2 broşuri comune pentru cele 3 teritorii în care vor fi promovate obiective turistice culturale şi naturale, obiceiuri și gastronomia specifică fiecarui teritoriu propunând turiştilor circuite care să includă obiective din toate cele trei teritorii. Astfel, turiştii interesaţi de vizitarea uneia dintre zone vor fi atraşi şi către obiectivele turistice din celelelte două GAL-uri. Broșurile realizate vor fi distribuite de către animator prin intermediul Primăriilor și Centrelor de Informare Turistice și în cadrul evenimentelor organizate în teritoriu.

Comments are closed.